base64Hash

Colofon

Casamundo GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlijn

Duitsland


Algemeen directeuren: Philipp Ballhausen, Valentin Gruber

 

Handelsregisternummer: HRB 218977 B

Handelsregister: Gerechtshof Berlijn-Charlottenburg

Btw-nummer: DE256521056 

 


Fax: +49 40/6969198-99

Telefoon: +49 40/299960902


Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting

Dit platform van de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting. U kunt het platform vinden via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/

Casamundo neemt niet deel aan, of is niet verplicht om deel te nemen aan online geschilbeslechting voor een instelling voor beslechting van consumentengeschillen.

Relevante Informatie onder de Europese Wet inzake digitale diensten (Verordening (EU) 2022/2065), de 'WDD').

De autoriteiten van de EU-lidstaten, de EU-Commissie en de EU-Raad voor Digitale Diensten kunnen contact opnemen met Casamundo via [email protected] in het Duits of Engels overeenkomstig artikel 11 van de WDD.

Ontvangers van de service kunnen contact opnemen met Casamundo via [email protected] overeenkomstig artikel 12 van de WDD.

Casamundo verstrekt een transparantierapport om aan haar verplichtingen uit hoofde van de WDD te voldoen. Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de contentmoderatie-activiteiten die we hebben ondernomen gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum van het rapport. Het rapport kan gedownload worden van onze website.

Volgens artikel 24, lid 2, en overweging 77 van de Digital Services Act zijn online platforms verplicht om "informatie te publiceren over het gemiddelde aantal maandelijkse actieve afnemers van de dienst in de Unie". Voor de meest recente periode hebben we berekend dat ons gemiddelde aantal maandelijkse actieve gebruikers in de Europese Unie ongeveer 9000 is.


Geldig vanaf april 2024 – De vorige versie kunt u hier raadplegen.

image-tag